# Zasada zachowania energii mechanicznej

Jeżeli w układzie nie działa siła zewnętrzna, to całkowita energia mechaniczna układu jest stała. Pomijamy opory ruchu.

# Zadanie z zachowania energii

Oblicz wysokość z jakiej spadło ciało uzyskując tuż przy powierzchni Ziemii .

Jaka była prędkość tego ciała w połowie wysokości?

Zadanie z zachowania energii. Część 1.

- całkowita energia jest stała

Wzięło się to stąd: