# Spadek swobodny i rzuty

# Spadek swobodny

Zakładamy brak oporów ruchu. W spadku swobodnym, jedyną siłą działającą na ciało jest siła grawitacji.

Zał.

Czarne koło na rysunku oznacza miejsce w którym kulka rozpoczyna ruch. Na zdjęciu opisane są możliwe wzory, których używa się w zadaniach.

Przykład: spadek swobodny

# Rzut pionowy do góry

Wyrzucamy kulkę do góry nadając jej prędkość, a tym samym energię kinetyczną, która stopniowo przekształca się w energię potencjalną, tracąc prędkość, zyskując za to na wysokości. Następnie kulka zatrzymuje się, po czym mamy do czynienia ze spadkiem swobodnym.

Przykład: rzut pionowy

Zapamiętaj!

Czas wznoszenia jest taki sam jak czas spadania. Prędkość z którą wyrzucamy kulkę, taka sama jak ta z którą uderza w ziemię.

# Rzut poziomy

Nadajemy kulce prędkość poziomą, którą utrzymuje ona do samego końca, nabierając tym samym prędkości pionowej.

Przykład: rzut poziomy