# Ruch jednostajny po okręgu

# Siła dośrodkowa

Na ciało poruszające się w ten sposób działa siła dośrodkowa, skierowana do środka okręgu pod kątem prostym do wektora prędkości.

Siła dośrodkowa w ruchu po okręgu

Jest ona siłą wypadkową (więcej o tym w dziale dynamika) więc wzór na nią to gdzie - przyspieszenie dośrodkowe

śś

A zgodnie z kartą wzorów:

Wzór na przyspieszenie dośrodkowe

Podstawiając za :

ś

Wszystkie jednostki po prawej stronie równania są stałe, więc siła jest również stała.

# Prędkość

gdzie to obwód okręgu

- czas jednego okrążenia

# Prędkość kątowa

Prędkość kątowa (omega) jest to iloraz zatoczonego kąta przez czas. Zwróćmy uwagę na podobieństwo wzoru liniowego z kątowym.

Analogicznie:

- zatoczony kąt w radianach rad

- okres, - częstotliwość

# Zależność prędkości liniowej od kątowej

Zależność prędkości

# Okres i częstotliwość

  • Okres - czas zatoczenia jednego pełnego okęgu
  • Częstotliwość ilość obrotów w danym czasie