# Równania ruchu

# Położenie ciała

x[m] określa na którym metrze jest ciało w danej chwili.

# Zadanie 1

Z miejscowości A (0km) w stronę B (12km) wyruszył samochód osobowy z prędkością . W tym samym czasie z B do A samochód z prędkością .

 1. Ułóż kinematyczne równania ruchu obu pojazdów
 2. Gdzie i po jakim czasie pojazdy się spotkają?
 3. Przedstaw na wykresie zależność położenia od czasu dla obu ciał

Rozwiązanie

 1. Chcąc zamienić prędkość w na dzielimy wartość w przez .

  Wynik zaokrąglamy do drugiego miejsca po przecinku.

  Zgodnie ze wzorem

 2. Obliczamy czas po którym pojazdy się spotkają.

  Obliczamy odległość

  (Pamiętaj o jednostce!)

 3. Odpowiedzią jest wykres z pionową osią i poziomą . Punkt przecięcia wyznacza miejsce w którym samochody się spotkają.