# Rodzaje ruchu

# Ruch jednostajny

W poprzednim temacie poznaliśmy wzór na szybkość w ruchu jednostajnym. Spójrzmy na niego jeszcze raz:

Przyspieszenie w tym ruchu jest równe zero.

A wzór na nie:

W tym temacie poznamy wzory na ruch jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony, czyli takie w których wartość prędkości ulega zmianie.

# Ruch jednostajnie przyspieszony (prostoliniowo)

- prędkość końcowa.

# Ruch jednostajnie opóźniony (prostoliniowo)

# Wskazówka

W ruchu przyspieszonym i opóźnionym należy znać przynajmniej trzy jednostki żeby rozwiązać zadanie. Przykładowo prędkość początkową, przyspieszenie i czas. Znamy trzy jednostki, zadanie do rozwiązania ze wzorów.

# Zadanie 1

Ciało ruszyło ze stałym przyspieszeniem i w 10s przebyło 300m. Jaką miało prędkość po pięciu sekundach?

  1. Wypisz dane.
  2. Wypisz wzory na ruch jednostajnie przyspieszony.
  3. Wyprowadź wzór na szukaną wartość i oblicz.