# Prędkość względna

Obliczamy ją, gdy ciała poruszają się względem siebie.

  • Mijanie: kierunek taki sam, zwroty przeciwne

  • Wyprzedzanie: kierunek taki sam, zwroty takie same

# Zadanie 1

Szosą równoległą do toru kolejowego jedzie rowerzysta z prędkością 18 . Dogania go pociąg o długości 125m i mija po 5s. Jaka jest prędkość pociągu?