# Opis ruchu prostoliniowego

Podstawowe jednostki miary w kinematyce to

 • droga i przemieszczenie
 • szybkość i prędkość
 • przyspieszenie.

# Wektor

Wektor posiada natępujące cechy:

kierunek, zwrot, wartość (moduł), punkt przyłożenia

Ilustracja wektora

# Droga i przemieszczenie

 • Droga to długość toru po którym porusza się ciało. Np. 600km
 • Przemieszczenie to wektor najkrótszej odległości między punktem początkowym a końcowym toru.

Droga i przemieszczenie

# Prędkość

Wielkość fizyczna opisująca szybkość zmiany położenia ciała względem układu odniesienia.

Prędkość może określać:

 • wektorową wielkość fizyczną wyrażająca zmianę wektora położenia w jednostce czasu
 • skalarną wielkość oznaczającą przebytą drogę w jednostce czasu zwaną szybkością .

# Sprawdź czy rozumiesz!

Czy w ruchu jednostajnym po okręgu prędkość (wektorowa) jest stała?

Pomyśl

Odpowiedź poniżej.

🔽

⚠️

Pamiętajmy, że pytają nas o prędkość jako wielkość wektorową. Rozważmy więc czy wszystkie jej cechy są stałe:

 • kierunek: zmienia się
 • zwrot: zmienia się
 • wartość: stała
 • punkt przyłożenia: stały

Odp: Nie, ponieważ zmienia się kierunek i zwrot.

Circular velocity

Zauważ, że kierunek prędkości w ruchu po okręgu jest zawsze styczny do okręgu po którym porusza się obiekt.

# Przyspieszenie

Jest to wielkość wektorowa którą obliczamy dzieląc przyrost prędkości przez czas. Im większe jest przyspieszenie, tym większa jest zmiana prędkości w danym przedziale czasu.

Jednostkę przyspieszenia określamy, dzieląc jednostkę prędkości przez jednostkę czasu. Ponieważ przyspieszenie jest prędkością wyrażoną w jednostkach metr na sekundę, podzieloną przez czas, w sekundach, to jednostką przyspieszenia w układzie SI jest . Dosłownie możemy rozumieć przyspieszenie jako miarę tego, o ile metrów na sekundę prędkość zmienia się w ciągu każdej sekundy.

[] =

# Zwrot wektora przyspieszenia

Pamiętaj, że chociaż przyspieszenie ma kierunek zmiany prędkości, to nie zawsze jest zwrócone w kierunku ruchu. Gdy ciało hamuje w ruchu prostoliniowym, wektor przyspieszenia jest przeciwny do kierunku, w którym ciało się porusza. Takie przyspieszenie (o zwrocie przeciwnym do wektora prędkości, przeciwnie do ruchu) nazywamy często opóźnieniem – patrz rysunek. Rozumiemy je jednak jako przyspieszenie o zwrocie przeciwnym do kierunku ruchu.

Tor