# Fale mechaniczne

# Definicja

Fala mechaniczna to fala rozchodząca się w ośrodkach sprężystych poprzez rozprzestrzenianie się drgań tego ośrodka.