# Pęd. Zasada zachowania pędu

# Wzór na pęd

Pęd ciała jest iloczynem jego masy i prędkości . Pęd jest wielkością wektorową o kierunku i zwrocie zgodnym z wektorem prędkości.

Zjawisko odrzutu

# Zasada zachowania pędu

Wyobraźmy sobię sytuację w której samochód uderza w samochód jadący przed nim. W rezultacie pierwszy samochód zwalnia, a drugi przyspiesza. Pęd każdego samochodu z osobna ulega zmianie, ale całkowity pęd dwóch samochodów jest taki sam przed kolizją i po kolizji (przy założeniu, że tarcie jest pomijalne).

Zjawisko odrzutu

Źródło ilustracji: OpenStax CNX.

Zasada zachowania pędu

Jeżeli na układ nie działa siła zewnętrzna (mamy do czynienia z układem odosobnionym) to pęd układu jest stały.

# Zderzenia

  • niesprężyste

Po zderzeniu ciała poruszają się wspólnie. Przykleiły się do siebie.

Zasada:

  • zachowania pędu
  • sprężyste

Po zderzeniu ciała poruszają się oddzielnie. Odbiły się od siebie.

Zasada:

  • zachowania pędu
  • zachowania energii mechanicznej

# Zjawisko odrzutu

Na ilustracji przedstawiono rakietę przed i po wyrzuceniu pocisku.

Po lewej stronie zarówno rakieta jak i pocisk pozostają w spoczynku. Prędkość i pęd równe 0.

Po prawej stronie sytuacja po wyrzuceniu pocisku. Pęd rakiety i pocisku uległ zmianie, lecz całego układu pozostaje stały i jest równy 0.

Zjawisko odrzutu

* Na podstawie: Katalyst Education, Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1. OpenStax CNX. Aug 9, 2019