# Układ inercjalny i nieinercjalny

# Inercjalny układ odniesienia

To taki układ w którym spełnione są zasady dynamiki. Zaliczamy do nich układy:

  • spoczywające np. stojący na parkingu samochód
  • poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym

# Nieinercjalny układ odniesienia

To taki układ w którym zasady dynamiki nie są spełnione. Zaliczamy do nich układy:

  • poruszające się ruchem przyspieszonym i opóźnionym np. hamujący samochód
  • będące ruchem po okręgu

# Siła bezwładności

Aby w układzie nieinercjalnym zasady dynamiki były spełnione, wprowadzamy dodatkową siłę zwaną siłą bezwładności, skierowaną zawsze przeciwnie do wektora przyspieszenia układu.

# Stany w układach nieinercjalnych

Na przykładzie windy przyspieszającej lub hamującej.

  • Przeciążenie - przyspieszenie skierowane w górę. Siła nacisku klocka większa niż w spoczynku.

Stan przeciążenia

  • Niedociążenie - przyspieszenie skierowane w dół. Klocek waży mniej niż w spoczynku.

Stan niedociążenia

  • Nieważkość - przyspieszenie skierowane w dół, "wytwarza" siłę bezwładności skierowaną w górę, równą sile grawitacji.

Stan nieważkości