# Bryła sztywna

Jest to ciało którego poszczególne części są w stałych odległościach od siebie, pomimo działających sił np. stalowy pręt, kula.

Ilustracja bryły sztywnej

Prędkość obrotowa punktów jest taka sama, prędkość liniowa, tym mniejsza, im bliżej do osi obrotu.

# Wzory na ruch obrotowy

Wzory na ruch obrotowy dostajemy, przekształcając jednostki z ruchu postępowego, na ich odpowiedniki w ruchu obrotowym.

  • Jednostajny

=>

=>

  • Jednostajnie przyspieszony

=>

=>

  • Jednostajnie opóźniony

=>

=>


=>

# Moment bezwładności

Informuje o tym jak masa jest rozmieszczona względem osi obrotu. (Zastępuje masę.)

# Moment bezwładności układu punktów materialnych

Okręgi 1, 2, 3 symbolizują punkty materialne (obiekty bezwymiarowe). Podczas obrotu walca punkty 1 i 2 przyczyniają się do zwiększenia momentu bezwładności walca, w przeciwieństwie do punktu 3 który leży na osi obrotu.

Moment bezwładności układu punktów materialnych

# Moment bezwładności wybranych brył sztywnych

  • względem osi przechodzącej przez środek masy

    Wzór na moment bezwładności walca Wzór na moment bezwładności rury Wzór na moment bezwładności kuli Wzór na moment bezwładności pręta

  • względem osi nieprzechodzącej przez środek masy (Twierdzenie Steinera)

    d-najmniejsza odległość między osią obrotu, a osią przechodzącą przez środek masy.